ვიდეო-ღვთისმსახურებები კორონა-ვირუსის პანდემიის დროს

კორონა-ვირუსის პანდემიის დროს დაწესებულ შეზღუდვების გამო მრავალი თვეების მანზილზე არ ტარდებოდა ღვთისმსახურებები ჩვენს მრევლებში. ამ დროს ჩვენ ვიღებდით ვიდეო-ღვთისმსახურებებს, რომლებსაც აქ იხილავთ.

ვიდეო-ღვთისმსახურებები

მარხვა/ აღდგომა 2020

ვიდეო-ღვთისმსახურებები

ადვენტი/ შობა 2020

ვიდეო-ღვთისმსახურებები

ზამტარი 2021

© საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის ევანგელიურ-ლუთერული ეკლესია

0102 თბილისი, ტ. გრანელის ქ. 15